Kroko Print Solutions Oy on perustettu vuonna 2004. Olemme keskittyneet tarrojen tulostamiseen sekä siihen mitä ja miten tietoja tarroihin tulee. Myös tarrojen laatuun ja niiden kehittämiseen olemme kiinnittäneet alusta asti huomiota ja näin esimerkiksi kaiverrettuja kilpiä on pystytty korvaamaan paljon edullisemmilla tarroilla kestävyyden kärsimättä.

Ohjelmistojemme kehittäminen on lähtenyt siitä, kun vuosien varrella olemme pitäneet tuhansia käyttöopastuksia asiakkaillemme erilaisissa tilanteissa ja usein haaste on ollut siinä, miten sinänsä hyviä tulostusohjelmia tulisi opastaa käyttäjille, jotta he osaisivat niitä myöskin käyttää. Tulostimien käyttäjillä kun on monia muitakin työtehtäviä kuin tarrojen tulostaminen.

Myös tarrojen tulisi olla jatkuvasti informatiivisempia. Esim QR-koodeja pitäisi pystyä nykyisin tulostamaan lähes alalla kuin alalla. Teollisuuden puolella taas Erpeistä tai vastaavista tulisi saada yksilöityjä tarroja erilaisilla layouteilla sekä niiden tulisi olla vielä erikokoisia ja värisiä.

Ongelmaa varten olemme luoneet helppoja työpöytäsovelluksia, jotka on räätälöity eri toimialoille ja joissa on vain ominaisuuksia mitä milläkin toimialalla tarvitaan. Samalla se on avannut mahdollisuuden ratkaista yritys- ja toimialakohtaisia ongelmia, kun sovelluksissamme saadaan jokaiselle asiakkaalle säädettyä helposti omat toimintamallinsa. Ohjelmamme saadaan integroitua kaikenlaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin helposti, koska olemme kehittäneet sitä varten erilaisia pieniä väliohjelmia, joilla integrointien ei tarvitse olla aikaa ja rahaa vaativia operaatioita.

Matka oppimisessamme on ollut pitkä ja välillä kuoppainen mutta nykyisin mukavaa, kun niin monet asiakkaat ovat valinneet meidät yhteistyökumppanikseen.

Jukka Tommola
Toimitusjohtaja

Kroko Print Solutions Oy